Levensvreugde Verblijven V.Z.W. is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH. Wij streven naar zorg op maat door in samenspraak met de zorggebruiker en diens sociaal netwerk passende woonondersteuning en/of zinvolle dagbesteding aan te bieden.

Op zoek naar zorg?

In levensvreugde verblijven staan onze zorggebruikers centraal. We bieden zorg op maat voor minderjarigen en volwassenen. Samen met jou en jouw netwerk gaan we na welke soort woonondersteuning, dagbesteding of individuele begeleiding het best bij jou past.

Werken bij ons?

We willen dagelijks werken aan de best mogelijk zorg en ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking. Wil je als personeelslid, vrijwilliger of stagiair hieraan meewerken?

Ons steunen?

Ook jij kan helpen bij het realiseren van een warme zorg door een duwtje in de rug te geven.

Laatste nieuws

Bert Surmont’s tweede pelgrimstocht

Bert Surmont vertrok op maandag 6 mei met heel veel goesting en ‘jeugdig’ enthousiasme naar het Zweedse Selånger waar hij zijn tweede Pelgrimstocht startte ten voordele van Levensvreugde Verblijven vzw. De verworven fondsen van deze tocht zullen besteed worden aan het...

Jaarverslag 2023

Download hier het jaarverslag van 2023 (PDF)                    

Vacature: Algemeen Directeur

De vacature voor Algemeen Directeur kan u terugvinden via onderstaande link. Klik hier om de vacature Algemeen Directeur te bekijken.  

Mededeling vanuit het bestuursorgaan

Namens het bestuursorgaan breng ik u op de hoogte van de volgende mededeling: Hierbij informeren we u dat, in gezamenlijk overleg, de samenwerking met mevr. Kathleen Van den Abbeele, algemeen directeur, wordt beëindigd. Het bestuursorgaan heeft beslist om een nieuwe...

Samenwerking met WZC Denderrust

  Zoals reeds eerder aangekondigd zal Levensvreugde Verblijven vzw in 2024 een samenwerking opstarten met WZC Denderrust. Vanuit het zorg-strategisch plan 2030 (= plan voor toekomst van Levensvreugde Verblijven vzw) willen we verruimend en vernieuwend werken. De...

Facebook