Andere organisaties

DAIS vzw Sportclub

richt zich tot alle geïnteresseerde sporters met een verstandelijke beperking uit de regio Pajottenland en Denderstreek.

Caritas Vlaanderen vzw

Caritas Catholica Vlaanderen vzw wordt, vanuit een christelijke visie op mens en maatschappij en in overeenstemming met de instructies van de Vlaamse Bisschoppen opgevat als een overleg- en samenwerkingsplatform van de Caritas-geledingen die werkzaam zijn in het Vlaams Gewest en uit tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of uit werk van welzijn en gezondheid en van de solidariteit in het algemeen.

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken. Het VAPH subsidieert hiertoe personen met een handicap en diensten of voorzieningen op verschillende domeinen.

WSV De kadees Aalst

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de wandelsport. Uitgebreid programma.

Joka

Voor jonge vrijwilligers vanaf 16 jaar
Met Joka sla je je tent op in een thuis voor bejaarden, mensen met een handicap of psychiatrische patiënten en lever je de bewoners een schitterende week vakantie! Durf eens anders zijn, verleg je grenzen en ga mee op Joka-kamp.

Katholieke Vereniging Gehandicapten vzw

KVG is een vereniging van mensen met een handicap en mensen die op handicap betrokken zijn. We zijn er niet alleen voor mensen met een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke handicap. Ook hun ouders, partners, broers, zussen en vrienden horen er voor 100% bij.

Vereniging Personen met een Handicap vzw

VFG vzw is een erkende socio-culturele vereniging van personen met een handicap, langdurig zieken, invaliden, familie en vrienden. VFG is een pluralistische non-profitorganisatie met meer dan 17.000 leden.

Sociale kaart

Een overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen

Vlaams Welzijnsverbond

Groepeert in Vlaanderen en Brussel een 600-tal VZW’s actief in de bijzondere jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de gezinsondersteuning, de kinderopvang en het vrijwilligerswerk met 26.000 personeelsleden en 3.600 onthaalouders die zich jaarlijks inzetten voor 100.000 kinderen en volwassenen en hun gezinnen! 10.000 vrijwilligers helpen ons hierbij. Kernopdrachten zijn: informatie en advies aan de ledenorganisaties, beleidsontwikkeling, belangenbehartiging en vertegenwoordiging.

Akabe Scoutsgroep Aalst

Akabe staat voor ‘Anders Kan Best’ en biedt scouting op maat aan voor kinderen en jongeren met een beperking. Groot of klein, dik of dun, fysiek of mentaal: iedereen is welkom om het spel van scouting te spelen.
Lokalen: Botermelkstraat 63b te Aalst

G-omnisportvereniging

De Caspers geeft gehandicapten de gelegenheid om aan sport te doen. Gevarieerd programma van sportinitiaties in verschillende disciplines.

Bijstandsorganisaties

In Vlaanderen zijn er drie bijstandsorganisaties actief.

Deze bieden ondersteuning bij de opmaak van een dienstverleningsovereenkomst, het besteden van budget, …

 

Absoluut vzw

Absoluut vzw Antwerpen
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
T 03 259 08 85
F 03 248 14 42
Contactpersonen:
Inge Wouters, Sarah Verdonck, Brenda Lorrentop, Ingrid Cuyx, Annelies Noppen

Absoluut vzw Kortrijk
Spinnerijstraat 107
8500 Kortrijk
T: 056 23 70 31
Contactpersonen:
Tine Clinckemaillie, Nele Bultynck, Tabitha Pultijn, Lieve Devlies

info@absoluutvzw.be
www.absoluutvzw.be

Oost-Vlaanderen:
T: 0479 67 34 71

Alin vzw

Gasthuisstraat 31
1000 Brussel
T: 0478 96 02 16
helpdesk: 02 515 18 50
ma-do: 9.00 – 16.00 uur
vrijdag: 9.00 – 12.00 uur

info@alin-vzw.be
www.alin-vzw.be

Onafhankelijk Leven vzw

Groot Begijnhof 31
9040 Sint-Amandsberg
www.onafhankelijkleven.be

Contacteer de advieslijn:
T: 09 395 55 10
F: 09 324 38 79
advies@onafhankelijkleven.be

Contactpersonen:
Karen De Wilde en Fenna Plaetevoet.