Aalst, 27/10/2023

Betreft: Melding grensoverschrijdend gedrag

Beste,

Op 26/10 verschenen er persberichten naar aanleiding van misbruik door een jezuïet op het Sint-Barbaracollege te Gent.  We kregen ook de melding dat een andere jezuïet zich rond 1980 schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het betreft helaas pater Rik De Gendt SJ.

In het nieuws op 26/10 is het misbruik, dat enkele decennia geleden plaatsvond, aan bod gekomen. We zijn geschokt door dit nieuws en willen in de eerste plaats onze steun betuigen aan al wie hierdoor getroffen werd. Alle aandacht moet nu naar de slachtoffers en hun omgeving gaan. Ondertussen zijn de nodige maatregelen getroffen en werd Pater Rik De Gendt sj op non-actief gezet. Hij mag niet langer in contact komen met jongeren, kinderen en personen met een beperking. Het spreekt dan ook voor zich dat Levensvreugde Verblijven vzw elke vorm van samenwerking of contact met Pater Rik momenteel stopzet.

Het bestuursorgaan van Levensvreugde Verblijven zal deze situatie verder opvolgen
Indien dit vragen of bezorgdheden bij u oproept, mag u steeds contact opnemen met de directie van Levensvreugde Verblijven vzw. We hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

Met hoogachting

Van den Abbeele Kathleen
Algemeen directeur

Ander nieuws

Bert gaat op stap

Bert gaat op stap

Bert gaat op stap tvv Levensvreugde Verblijven vzw! De pelgrimstocht naar Compostela heeft Aalstenaar Bert Surmont (58) twee jaar geleden al...

lees meer
Chocoladeactie Pasen 2024

Chocoladeactie Pasen 2024

Onze jaarlijkse chocoladeactie voor Pasen gaat weer van start. Je kan opnieuw chocolade eieren kopen aan 3,5 euro per zakje. Er is keuze tussen:...

lees meer