In het najaar van 2022 werd door de overheid een wet goedgekeurd om klokkenluiders te beschermen.

De wet heeft als doel melders te beschermen die volgende inbreuken melden:

 • Overheidsopdrachten
 • Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering
 • Productveiligheid en productconformiteit
 • Veiligheid van het vervoer
 • Bescherming van het milieu
 • Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • Veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
 • Volksgezondheid
 • Consumentenbescherming
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
 • Bestrijding van belastingfraude
 • Sociale fraudebestrijding

Onze klokkenluidersprocedure garandeert een transparante en veilige manier om inbreuken aan het licht te brengen. Indien je een melding wil maken, kan dat via het emailadres klokkenluider@levensvreugdeverblijven.be of door onderstaand formulier in te vullen.