Namens het bestuursorgaan breng ik u op de hoogte van de volgende mededeling:

Hierbij informeren we u dat, in gezamenlijk overleg, de samenwerking met mevr. Kathleen Van den Abbeele, algemeen directeur, wordt beëindigd.

Het bestuursorgaan heeft beslist om een nieuwe directeur aan te trekken en doet daarvoor beroep op de diensten van een gespecialiseerd selectiebureau.

In afwachting van de aanwerving van een nieuwe algemeen directeur, wordt op korte termijn een transitiemanager aangesteld.

Tijdens een overgangsperiode, zal mevr. Kathleen Van den Abbeele lopende projecten verder opvolgen en informatie overdragen aan de transitiemanager en dit teneinde de continuïteit van onze werking te verzekeren.

Mevr. Kathleen Van den Abbeele heeft in Levensvreugde Verblijven meerdere succesvolle projecten voltooid en een essentiële rol gespeeld in de opmaak en ontwikkeling van het zorgstrategisch en masterplan van Levensvreugde Verblijven.

Wij wensen mevr. Kathleen Van den Abbeele veel succes in haar verdere loopbaan en willen haar nu al bedanken voor haar realisaties voor Levensvreugde Verblijven.

Met vriendelijke groeten

Namens het Bestuursorgaan van Levensvreugde Verblijven vzw
Marc Van Uytven
Voorzitter

 

Ander nieuws

Bert gaat op stap

Bert gaat op stap

Bert gaat op stap tvv Levensvreugde Verblijven vzw! De pelgrimstocht naar Compostela heeft Aalstenaar Bert Surmont (58) twee jaar geleden al...

lees meer
Chocoladeactie Pasen 2024

Chocoladeactie Pasen 2024

Onze jaarlijkse chocoladeactie voor Pasen gaat weer van start. Je kan opnieuw chocolade eieren kopen aan 3,5 euro per zakje. Er is keuze tussen:...

lees meer