Ons steunen

Steeds moeten wij op zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden om onze werking te kunnen ondersteunen en verder uit te bouwen. Financiële steun wordt ten zeerste geapprecieerd en met dankbare handen aangenomen.

Via extra middelen kunnen wij onze mensen iets meer bieden en tegemoet komen aan de zo zware noden van onze zorggebruikers met een verstandelijke beperking. Ook het onderhoud van onze gebouwen en de steeds toenemende eisen van de overheid dienen gefinancierd te worden. Meer bepaald zal uw steun dienen voor onder andere noodzakelijke aanpassingen in de sanitaire voorzieningen en dergelijke.

Hoe steunen?

Indien u ons hierbij zou willen helpen, zou dit bijzonder welkom zijn.

Voor giften vanaf € 40 bezorgen wij u bovendien een fiscaal attest.

Overschrijven kan op rekeningnummer:
IBAN: BE70 2930 0572 0025
BIC: GEBABEBB
van Levensvreugde Verblijven vzw.

Voorbeelden sponsorprojecten

Vinkeniers steunen Levensvreugde Verblijven

Een afvaardiging van Levensvreugde Verblijven was op zondag 6 maart 2016 uitgenodigd op de jaarvergadering van de “Vinkeniers Midden België” die in Aalst werd gehouden.

Daar werd aan onze voorziening door voorzitter Luc Coppens een gift van 250 euro toegezegd. Dat bedrag gaat integraal naar de uitbouw en inrichting van een nieuwe snoezelruimte voor de Tehuizen, zo legde begeleidster Tinneke van leefgroep Pater De Witte uit. Interne gebruiker Hugo De Vos sprak een welgemeend dankwoord uit, en zijn collega Eva Bauwens overhandigde een schilderij uit ons kunstatelier.

We danken de Vinkeniers Midden België voor de financiële steun.

Dagje Planckendael georganiseerd door fifty one

Serviceclub ‘Fifty One’ organiseerde zaterdag 4 juni de 33ste ‘Dag van de zoo’. Elk jaar bezorgen zij andersvaliden een onvergetelijke dag in de dierentuin. Een uitstap naar de dierentuin is niet voor iedereen evident. Dankzij de hulp van vrijwilligers en begeleiding konden verschillende zorggebruikers van de Tehuizen en het MFC (net als een groep kinderen uit Termuren) een dagje naar de zoo. Planckendael ondersteunt dit prachtige initiatief en zet elke keer zijn beste beentje voor. Zo geven de gidsen die dag aangepaste rondleidingen.

We danken Fifty One voor hun engagement!

Kiwanis Club Aalter Baekeland schenkt tv-kast aan MFC

Kiwanis Aalter Bae-keland toont ook op welke manier men onze werking op een originele manier kan steunen. Eén van de leden, Dhr. Luc Hoste, is een zeer geëngageerde schrijnwerker die onze jongerenwerking een warm hart toedraagt. Hij was bereid om een tv-meubel op maat te maken. Het resultaat overtrof alle verwachtingen. We kregen een zeer degelijk meubel dat voldoet aan alle noden van onze doelgroep. De kast is ruim, zeer stevig, veilig en kan op slot.

Een leuk detail is ook dat het kastje aan de binnenzijde volledig werd afgewerkt, maar dat men er bewust voor koos om de buitenkant onbeschilderd te laten. Het is dan ook een tof project voor de tieners van het MFC om het kastje te personaliseren en te voorzien van de accentkleuren van de leefgroep. Op die manier geeft Kiwanis Aalter Baekeland niet enkel materiele steun, maar draagt men ook bij aan de ontwikkeling van de tieners van het MFC.

Luc Hoste deelde mee dat dit typerend is voor de club. Men wil niet enkel ‘geven’ maar ook iets ‘betekenen’ voor de goede doelen die ze steunen. Het gaat niet louter om de schenking, maar ook (en vooral) om erkenning en om het “duwtje in de rug geven”.

We danken Kiwanis Aalter Baekeland — en in het bijzonder dhr. Luc Hoste — uit naam van alle zorggebruikers en medewerkers van MFC De Coen voor de originele en waardevolle schenking.

Vernieuwde polyvalente zaal i.s.m. het buurtcomité

Niet toevallig op de ‘Dag van de Buren’, vrijdag 27 mei 2016, vond de inhuldiging plaats van onze vernieuwde polyvalente zaal. Een groot deel van de renovatie gebeurde immers onder impuls en met de financiële steun van het Buurtcomité Botermelkstraat- Oude Abdijstraat.

In de voorbije maanden was in de zaal hard gewerkt. Dak en ramen werden vernieuwd. Elektriciteit en verlichting werden aan de meest recente en strikte veiligheidsnormen aangepast. De muren werden geschilderd en er kwamen brandwerende gordijnen. En met het oog op de mogelijkheid om de zaal ook als ontmoetingsruimte tussen buurt en bewoners te kunnen gebruiken, werden een koeltoog en party-tafels aangekocht.

Ook De Stad Aalst zegde al meteen haar gewaardeerde medewerking en steun toe. Met een lijvig dossier bij de Koning Boudewijnstichting kregen wij zo de beschikking over het maximum bedrag van 5.000 euro. En de firma Total legde er op haar beurt 500 euro bovenop.

Dank aan het Buurtcomité en een aantal bijkomende sponsors, zoals de Koning Boudewijnstichting, Elektriciteit Vandenheede Industrie, Total Antwerp, Color DECOR, Draka Prysmian Group en Legran – Bticino.