Wat doen we?

Aanbod minderjarigen

In het multifunctioneel centrum bieden we dagelijks ondersteuning aan schoolgaande kinderen van 2 tot 25 jaar met een verstandelijke beperking.

Aanbod Volwassenen

Woonondersteuning

Wonen residentieel

We bieden woonondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking.

Wonen in de stad

Dit is een aangepaste woonvorm voor personen met een verstandelijke beperking die meer vrijheid en zelfstandigheid aankunnen.

Dagondersteuning

We willen de zorggebruikers een zinvolle en evenwichtige daginvulling bieden.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Vanaf 2017 zullen we in onze voorziening ook “rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)” aanbieden.
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. RTH ondersteuning is beperkt in tijd en frequentie.