Begeleid werk

Wat is begeleid werk?

Begeleid werk is een vorm van dagondersteuning. Volwassenen kunnen begeleid werk ontvangen binnen of buiten de voorziening. Dit wordt ondersteund door de jobcoachen.

De principes van integratie, het bevorderen van zelfredzaamheid en het scheppen van ontplooiingskansen zijn het achterliggend ideeëngoed.

Voor wie is begeleid werk?

Begeleid werk kan aangevraagd worden wanneer de zorgvrager beschikt over een persoonsvolgend budget (PVB) of over RTH-punten die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp mogelijk maken.

Hoe vaak kan iemand gebruik maken van begeleid werk?

In principe staat er geen limiet op het aantal dagen. Het is afhankelijk van het beschikbare budget van de aanvrager, en van de beschikbare plaatsen.

Hoe begeleid werk aanvragen?

Begeleid werk kan je telefonisch (0486/33 04 42) of per mail (kh@levensvreugde.be) aanvragen. De contactpersoon is Kathleen Hoste. Zij gaat o.m. na of de aanvrager reeds een budget krijgt van het VAPH, en hoeveel punten er nog kunnen ingezet worden voor begeleid werk. Ook het profiel (ondersteuningsnoden, interesses, …) van de aanvrager wordt bekeken.

Vragen? Een aanmelding doen?

Contacteer gerust Kathleen Hoste
Tel.: 0486/33 04 42
E-mail: kh@levensvreugde.be

Check zeker ook De Goeie Gasten:

De Goeie Gasten is een buitengewone lunchbar in het hart van Aalst.
Deze lunchbar wordt uitgebaat door zorggebruikers van Levensvreugde Verblijven onder het statuut van begeleid werk.
Er worden lunchen en desserten aangeboden.

Meer informatie vindt u terug op de website, alsook een link om te reserveren: https://www.degoeiegasten.be/

De Goeie gasten