Kortopvang

Wat is kortopvang?

Kortopvang is een vorm van ondersteuning waarbij zorggebruikers in de leefgroep kunnen verblijven voor een kortere periode, met overnachting(en).
Kortopvang werd in het leven geroepen om het gezin van de zorggebruiker even te ontlasten, om de zorg te kunnen delen. We merken ook deze vorm van ondersteuning aangevraagd wordt als voorbereiding op een latere definitieve opname in de woonondersteuning — al biedt kortopvang daar in principe geen enkele garantie op.

Voor wie is kortopvang?

Kinderen, jongeren én volwassenen kunnen beroep doen op kortdurende woonondersteuning. Minderjarigen worden begeleid in ons MFC De Appelboom, volwassenen in een leefgroep van de woonondersteuning. Ook personen die niet vertrouwd zijn met onze voorziening, kunnen hier gebruik maken.
kortopvang van aangevraagd worden wanneer de zorgvrager beschikt over een persoonsvolgend budget (PVB) of over RTH-punten die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp mogelijk maken. In elk geval wordt iedere aanvraag individueel bekeken.

Hoe vaak kan iemand gebruik maken van kortopvang?

In principe staat er geen limiet op het aantal dagen. Het is afhankelijk van het beschikbare budget van de aanvrager, en van de plaatsen (kamers) die op dat moment vrij zijn in onze voorziening.
Eén overnachting is het minimum, maar kortopvang kan ook gedurende een welbepaalde periode van opeenvolgende dagen en nachten lopen.

Hoe kortopvang aanvragen?

Kortopvang kan je telefonisch (053/76 79 79) of per mail (socialedienstwo@levensvreugde.be) aanvragen. De contactpersoon is Moya Bocqué. Zij gaat o.m. na of de aanvrager reeds een budget krijgt van het VAPH, en hoeveel punten er nog kunnen ingezet worden voor kortopvang. Ook het profiel (ondersteuningsnoden, interesses, …) van de aanvrager wordt bekeken.

Vragen? Een aanmelding doen?

Neem contact op met de sociale dienst van Levensvreugde Verblijven.
Tel.: 053/76 79 79
E-mail: socialedienstwo@levensvreugde.be