Rechtstreeks toegankelijke hulp

Vanaf 2017 bieden we in onze voorziening ook “rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)” aan. Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. RTH ondersteuning is beperkt in tijd en frequentie.

Om gebruik te maken van RTH hoef je geen inschrijvingsprocedure bij het VAPH te doorlopen noch de zorgregie of intersectorale toegangspoort te passeren. Je kan rechtstreeks terecht bij de voorzieningen en diensten die RTH bieden.
RTH bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. U kunt kiezen voor een van deze vormen of voor een combinatie.
U kan als zorggebruiker maximum 8 punten spenderen aan RTH.

De acht punten staan voor:

  • 51 begeleidingen
  • of 36 mobiele begeleidingen
  • of 91 dagen dagopvang
  • of 61 nachten verblijf

Je kan van RTH gebruik maken onder de volgende voorwaarden:

  • Je bent een persoon met een (vermoeden van) handicap. Zelfs wanneer het VAPH of de Intersectorale Toegangspoort beslist om jouw handicap niet te erkennen, kan je nog steeds gebruik maken van RTH.
  • Je krijgt nog geen ondersteuning van het VAPH. Je mag wel al ingeschreven zijn bij het VAPH en in het verleden eventueel op de Centrale Registratie Zorgvragen (wachtlijst) gestaan hebben, maar je mag nog geen gebruik maken van het VAPH-aanbod. De combinatie RTH en Dienst OndersteuningsPlan of RTH en Individuele Materiële Bijstand (hulpmiddelen) kan wel.

Je voldoet aan volgende leeftijdsvoorwaarden :

Wanneer je door het VAPH erkend bent als persoon met handicap en nog geen gebruik maakt

van niet-rechtstreek toegankelijke hulp, dan kan je gebruik maken van RTH, ongeacht je leeftijd.

Indien je (nog) niet erkend bent:

  • Jonger dan 65 jaar? Dan kan je gerust gebruik maken van RTH
  • Ouder dan 65 jaar? Én voor de leeftijd van 65 jaar reeds gebruik gemaakt van RTH? Dan kan je verder beroep doen op RTH.

Je voldoet aan de verblijfsvoorwaarden:

  • Voor meerderjarigen: Domicilie in Vlaanderen of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • Voor minderjarigen: Domicilie of feitelijke verblijfsplaats in Vlaanderen of Brussels Hoofdstedelijk gewest

Als erkende voorziening bieden wij tevens ambulante en mobiel outreach aan aan hulpverleners of ondersteuners van personen met een handicap die behoefte hebben aan handicapspecifieke kennis.

Het kan bijvoorbeeld gaan om handicapspecifieke kennisoverdracht aan een kinderopvang, voorzieningen van bijzondere jeugdzorg, een school, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, CAW’s, sociale huizen, opvoedingswinkels, groepspraktijken, zelfstandige (para)medici, scholen, andere VAPH-voorzieningen of -diensten,….

We bieden rechtstreeks toegankelijke hulp aan in het aanbod volwassenen en minderjarigen. Indien u een vraag heeft, kan u zich wenden tot de sociale dienst van de dagondersteuning of van de woonondersteuning. Dan bekijken we samen hoe we u verder kunnen ondersteunen.