Werken bij Levensvreugde Verblijven?

Sluit jouw basishouding aan met de visie en kernwaarden van Levensvreugde verblijven?
Beschikt u over een gezonde dosis empathie? Ben je een teamplayer met een kritische blik en een grote portie verantwoordelijkheidszin., dan zijn wij op zoek naar jou!

Aarzel niet en bekijk onze vacatures!

Klantgerichtheid: in Levensvreugde Verblijven staat de zorggebruiker centraal in onze doelstellingen. Als medewerker is het dan ook van belang dat onze handelingen steeds in teken van onze zorggebruikers gebeuren.

Openheid: als medewerker in Levensvreugde Verblijven bent u zich bewust van de normen en waarden van anderen en gaan hier respectvol mee om.

Eigenaarschap: als medewerker in Levensvreugde Verblijven toont u individuele verantwoordelijkheid voor eigen leerproces, eigen resultaatsgebied en deze van de voorziening.

Integriteit: als medewerker in Levensvreugde Verblijven handelt u in alle eerlijkheid, oprechtheid en respect zowel naar zorggebruikers als collega’s en de voorziening.

Organisatiesolidariteit: als medewerker in Levensvreugde Verblijven respecteert u de regels, afspraken en procedures van de voorziening. Men komt op voor en verdedigt de organisatiebelangen.

Samenwerken: als medewerker in Levensvreugde Verblijven werkt u actief mee aan een gezamenlijk doel, ook wanneer er geen direct persoonlijk belang dient.

Ondernemen: als medewerker in Levensvreugde Verblijven neemt u initiatief en stelt u zich open voor verbetering, ziet u kansen en benut deze optimaal.

De kerncompetenties zijn dé referentie voor het gedrag dat van elke medewerker in Levens-vreugde Verblijven wordt verwacht, welke functie de medewerker ook uitoefent, op welk niveau, binnen welke afdeling of dienst. De kerncompetenties zijn vastgelegd met de directie en staf op basis van de missie en visie en waarden. Het zijn gedragscompetenties of basiseigenschappen waarover elke medewerker moet beschikken om deze missie en visie te realiseren.

 Wat bieden wij ?

Bij Levensvreugde Verblijven houden we onze medewerkers graag gemotiveerd. Daarom zorgen we voor een stabiele organisatie, een informele sfeer en voldoende ruimte voor zelfontplooiing. Samen wer-ken we aan optimale loopbaanontwikkeling en door-groeikansen.
Samen werken en samen leren staan centraal bij ons. Doordat wij zorg verlenen aan veel verschillen-de zorggebruikers zijn er voor onze medewerkers veel mogelijkheden. We bieden een ontspannen werksfeer, veel collegialiteit, ruimte voor initiatief en voldoende aandacht voor de balans tussen privé en werk.

Wij vragen
Wil jij mensen met een beperking ondersteunen bij hun ontwikkeling en integratie? Net zo belangrijk vin-den wij respectvol en flexibel inspelen op de wensen van zorggebruikers. Je kunt goed overweg met digitale middelen en media. Je werkt in teamverband en zelfstandig volgens het zorgplan. Je bent gemotiveerd en betrokken en je werkt doelmatig en mens-gericht.
Voordelen
Onze functies en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Gehandicaptenzorg. Naast een passend salaris is er een vakantietoeslag, fietsvergoeding en een eindejaarspremie
Verder bieden we uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Interesse in werken bij ons?
Reageer dan op één van onze vacatures. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling werving en selectie via: