Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers kunnen een serieuze steen bijdragen in de ondersteuning en zorg voor onze zorggebruikers. Daar wij regelmatig handen tekort komen, worden bepaalde activiteiten, uitstappen, praktische taken, reizen,… – dankzij vrijwillige hulp – toch mogelijk.

Een vrijwilliger kan ondersteuning en hulp bieden op vlak van vervoer, vorming, ontspanning, spel en sport, en dergelijke. Momenteel houdt het vrijwilligerswerk op Levensvreugde Verblijven het volgende in:

  • Het onderhouden van bezoekrelaties (om met één zorggebruiker uitstapjes te doen, regelmatig op bezoek te komen,…)
  • Het verzorgen van allerhande vervoer voor zorggebruikers (tegen kilometervergoeding)
  • Handige mensen voor tuinwerk, verstelwerk,…
  • Het meehelpen ondersteunen van activiteiten of ateliers, bv. kunstatelier of bloemschikken
  • Het meehelpen ondersteunen van interne reizen
  • Het begeleiden van onze mensen bij optredens, toneel, sport en dergelijke

In de toekomst hopen wij dit aanbod te kunnen uitbreiden.

Indien u interesse heeft om een gelijkaardig engagement aan te gaan binnen onze voorziening, kan u steeds contact opnemen met onze sociale dienst. Voordat u start, volgt er een gesprek om na te gaan wat u wil doen en welke invulling u aan het vrijwilligerswerk geeft. Daarna wordt er een afsprakennota opgemaakt waar een vrijwilligersverzekering in verweven zit. Eenmaal deze afsprakennota aangegaan kan men starten met het eigenlijke vrijwilligerswerk. Bij problemen wordt er samen met de vrijwilliger op zoek gegaan naar een gepaste oplossing. Op gepaste tijden wordt er bij beide partijen nagegaan of het vrijwilligerswerk naar wens verloopt en of de verwachtingen ingelost worden.

Interesse? Neem contact op met:

An De Wilde
Verantwoordelijken vrijwilligerswerking

tel: 053/76.79.79
e-mail: vrijwilligers@levensvreugde.be

Vrijwillig zijn

Is vrijwillig

Maar niet vrijblijvend

Is verbonden

Maar niet gebonden

Is onbetaalbaar

Maar niet te koop

Is positief denken

Is positief doen

Met als enig doel

Voor jezelf en de ander

Een goed gevoel!

Getuigenis

Simone

Vrijwilliger zijn in Levensvreugde is extra tijd spenderen om geluk, huiselijkheid en extra kansen te creëren voor een bewoner. Het is een bijdrage op maat van de bewoner in overleg met de begeleiders.

Mijn ervaring hierbij is zeker positief. Een familiebezoek , samen foto’s maken, wandelen in de stad of op de buiten, koekjes bakken , samen koken en eten, naar toneel gaan… en vooral samen genieten . Het is leuk als de begeleiders je een bewoner toevertrouwen en interesse hebben in wat wij samen doen om deze band te versterken .