Historiek

Bezield en geïnspireerd door de jezuïeten werd op 11 april 1963 door Pater Jozef Van den Broeck s.j. Levensvreugde opgericht, om aan mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking de nodige begeleiding te geven.

Levensvreugde groeide uit van een bescheiden project in een rijhuis aan de Koolstraat te Aalst, tot een “zorgcampus” waar verschillende diensten (revalidatiecentrum, school voor buitengewoon onderwijs en vergunde zorgaanbieder)  gehuisvest zijn  op een domein van 6 ha aan de Botermelkstraat. Het domein werd geschonken door de heer Romain De Hert en zuster Marie De Coen.

 Levensvreugde Verblijven vzw is een zorgaanbieder vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) sedert 1989.

Als christelijk geïnspireerde voorziening zijn we aangesloten bij het Vlaams Welzijnsverbond, waardoor we op een aantal van hun diensten een beroep kunnen doen.

Pater Van Den Broeck

Mevr. Van Berkel

Mhr. Fosselle