Missie en visie

Missie

We geloven dat vreugde van te leven en in het leven, het herkenningsteken is van het dagelijks welzijn en kwaliteit van leven. We willen aan deze kwaliteit meewerken door ondersteuning op maat aan te bieden aan de persoon met een beperking. Deze ondersteuning komt tot stand door een gelijkwaardige samenwerking tussen de persoon met beperking, diens sociaal netwerk, de medewerkers van Levensvreugde Verblijven en eventuele andere zorgpartners. We vertrekken vanuit een Christelijke mens- en maatschappijvisie.

 

Visie

Levensvreugde Verblijven vzw wil een aangepaste ondersteuning bieden met als doel zelfrealisatie, een kwaliteitsvol leven en maximale kansen tot maatschappelijke integratie voor de persoon met een beperking.

We streven naar zorg op maat door in samenspraak met de zorggebruiker en diens sociaal netwerk passende woonondersteuning en/of zinvolle dagbesteding aan te bieden.

We willen ons zorgaanbod afstemmen op de vragen en noden van de persoon met een beperking en diens netwerk. We fungeren als aanbieder van aanvullende professionele handicapspecifieke zorg die aansluit bij de breder gedragen reguliere zorg voor een persoon met een beperking.

Waarden