Samenwerking

Collectief overlegorgaan

Het collectief overlegorgaan zorggebruikers is een overlegorgaan dat minstens driemaal per jaar vergadert en waarin per afdeling van de vzw Levensvreugde Verblijven drie mandaten beschikbaar zijn. Naast de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van de zorggebruikers die minderjarig zijn of een beschermingsstatuut hebben, kunnen hierin ook zorggebruikers zelf zetelen, althans wanneer ze meerderjarig zijn en geen beschermingsstatuut hebben.

Voorzitter Annie Raes
raes_annie@yahoo.com

Oudervereniging Levensvreugde Verblijven

Wie zijn wij ?

 • Een vereniging met oog voor mensen met een beperking die in Levensvreugde verblijven of dagondersteuning ondervinden.
 • Een open, respectvolle en actieve oudervereniging.
 • Een vereniging met oog voor waarden.

Wat bieden wij aan?

 • Contact en vriendschap staan centraal
 • Een chocoladeactie rond het feest van St. Maarten en Pasen.
 • Verzorgen van de cafetaria bij de kerstbeurs.

Wat doen we met de opbrengsten ?

 • Verantwoorde kosten in alle geledingen van Levensvreugde helpen betalen.
 • Wij besteden een budget van ong. €4000 per jaar aan de woon- en dagondersteuning van Levensvreugde.
 • Een extraatje aanbieden aan onze zorggebruikers bij speciale gelegenheden.

Wat doen wij nog meer ?

 • Workshops en infosessies volgen in een veranderende zorgomgeving.
 • Spreekbuis zijn voor, en informatie doorgeven aan onze zorggebruikers, hun ouders of vertegenwoordigers.
 • Vrijwilligerswerk bij de activiteiten van onze zorggebruikers.
 • Vertegenwoordiging in het collectief overlegorgaan zorggebruikers Dag- en Woonondersteuning.

Bij wie kan u terecht ?

Johan Biebaut – voorzitter ( biebaut.johan@skynet.be )
Frans Dierickx – secretaris
Etienne Van Wesemael – penningmeester

 

Scholen

BuSO Levensvreugde

Het is een type 2 school voor kinderen van 13 jaar tot 21 jaar.
Telefoon: 053/76.79.73
E-Mail: BuSO_Levensvreugde@hotmail.com
website: www.busonder.be

BuBao De Zonneroos

BuBaO de Zonneroos is een type 2 school (matig tot ernstige mentale beperking) voor kinderen van 2,5 jaar t.e.m.13 jaar. Ook kinderen met een meervoudige beperking en autismespectrumstoornissen worden begeleid.
Telefoon: 053/76.79.72
E-mail: directie@zonneroos.be
website: www.zonneroos.be

Buurtcomité

Meer info: https://bcoudeabdij.wordpress.com/